دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392
توسط: Nahid

خدایا آسمانت متری چند ؟

خـــدایـــــا

آسمانت متری چند؟دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد

        از این به بعد به مخلوقاتت
          یک مترجم ضمیمه کن
                 اینجا هیچ کس
                             هیـچ کـس را نمـی فهمد

                                    خدایا
                                         ببخش که دیگه همش گلایه میکنم
                                                           آخه انصافم نمیدونم کجارفتهنظرات (26)
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:19
هر روز این عشق یکطرفه را طی میکنم
یکبار هم تو گامی بدین سو بردار
نترس

جریمه اش با من
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:21
سلام عزیزکم
چطوری خانومم ؟
خوبی؟
خوشی؟
عزیزمی
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:26
دنیای زیر آب شبیه دنیای چشمهای توست

هرچه بیشتر دست و پا می زنم بیشتر غرق می شوم...
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:33
کجـــای قصــه تـــو نشستـــه ام

کــه هیچگـــــاه

گــــذرت بـــر کـوچــه انتــــظار نمـــی افتـــد

کجــــــا…!!!
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:45
اگــــــــر مـــی بــیــنــــی هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...

بـــــــه خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!

مــن فــقـــــــط مـــــی تــــــرســـــــم ؛

مــــی تـــــــرســـــــم هـــمـــــــه مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:46
آدمک هیچ میدونی تنها شدم
آدمک هیچ میدونی بازیچه ی دنیا شدم
آدمک جدایی سخته میدونی
آدمک خوشا بحالت که عاشق نمیشی
دلخوشی حرف خلایق نمیشی
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:52
این دنیا عشق هم دارد؟

نمی بینی نام مجنون را بیدی گذاشته اند که

سر هر خیابان با باد هر هوسی میلرزد.
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:57
آدم برفی نبودم

که به پایت یک شبه آب شوم...!

من...

مو به مو سفید شدم...!!!
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 20:08
از فکر من دور نیستی
همیشه در جایی از ذهنم تو را بخاطر دارم
همیشه خاطراتمان را؛ هرچند کوتاه, ورق می زنم
همیشه هستی
اما
دستانت دستانم را لمس نمی کنند
و این خود یعنی تنهایی...
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 20:10
آره قربونت برم هستم
امتیاز: 0 0
عاشقانه های رزقرمز رضا
سه‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 00:02
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﯾﺰﯼ .
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ, ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﯽ،
ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺳﻼﻡ, ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ, ﺷﺐ
ﺑِﺮَﻭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ, ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ،
ﺁﺩﻡ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼِ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ . . .
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:42
غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن

دلت را بتکان

اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:44
بگذار همانجا بماند

فقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربه را بیرون بکش

قاب کن و بزن به دیوار دلت ...
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:45
دلت را محکم تر اگر بتکانی

تمام کینه هایت هم می ریزد

و تمام آن غم های بزرگ

و همه حسرت ها و آرزوهایت ...
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:48
حالا آرام تر، آرام تر بتکان

تا خاطره هایت نیفتد

تلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟

خاطره، خاطره است

باید باشد، باید بماند ...
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:49
کافی ست؟

نه، هنوز دلت خاک دارد

یک تکان دیگر بس است

تکاندی؟

دلت را ببین

چقدر تمیز شد... دلت سبک شد؟
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:50
حالا این دل جای "او"ست

دعوتش کن

این دل مال "او"ست...

همه چیز ریخت از دلت، همه چیز افتاد و حالا
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:55
و حالا تو ماندی و یک دل

یک دل و یک قاب تجربه

یک قاب تجربه و مشتی خاطره

مشتی خاطره و یک "او"...
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:56
من انصاف دارم ولی خدا خیلی ازم دور شده
امتیاز: 0 0
هنگامه
چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:57
پستت هات خیلی عالی شده آجی حووووونم فدات مدات بشم عزیزم
امتیاز: 0 0
شادی
پنج‌شنبه 18 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 12:42
اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
غافلگیر شدیم
چتر نداشتیم
خندیدیم
دویدیم
به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم
دومین روز بارانی چطور؟
پیش بینی اش کرده بودی
چتر آورده بودی
من غافلگیر شدم
سعی میکردی من خیس نشوم
شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود
سومین روز چطور؟
گفتی سرت درد میکنه
حوصله نداشتی سرما بخوری
چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی
و شانه راست من کاملا خیس شد
.
.
.
.
.
.
.
و چند روز پیش را چطور؟
به خاطر داری؟
با یک چتر اضافه اومدی
مجبور بودیم برای اینکه پین های چتر توی چش و چالمون نره دو قدم از هم دورتر برویم
فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم. تنها برودکترعلی شریعتی
امتیاز: 0 0
هنگامه
جمعه 19 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:10
آجی حوووون کجایی دلم خیلی برات تنگ شده اومدم دیدم بازم نیستیامتیاز: 0 0
هنگامه
جمعه 19 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:10
گذار باران شانه هایت را تر کند

چتر رابهانه ی ندیدن آسمان، نکن

من نیز...

سر به روی شانه های خداگاه گاه می بارم

بگذارخدا هم اگر دلگرفته بود

روی شانه های توحساب کند
امتیاز: 0 0
هنگامه
جمعه 19 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:47
خدایا !
کسی غیر از تو با من نیست …
خیالت از زمین راحت ، که حتی روز روشن نیست …
کسی اینجا نمیبینه ، که دنیا زیر چشماته !
یه عمره یادمون رفته ، زمین دار مکافاته !
فراموشم شده گاهی ، که این پایین چه ها کردم !
که روزی باید از اینجا ، بازم پیش تو برگردم !
خدایا وقت برگشتن ، یه کم با من مدارا کن !
شنیدم گرمه آغوشت ، اگه میشه منم جا کن …
امتیاز: 0 0
هنگامه
جمعه 19 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 03:52
وقتی دلم برات تنگ میشه

میرم پشت ابرها زار زارگریه میکنم

پس وقتی بارون اومد

بدون دلم برات تنگ شده به یاد من باش
امتیاز: 0 0
sms
جمعه 19 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 04:53
درین روزگار که خواهان خاص بودنند!!!
توعادی باش آنوقت خاصی...
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد