X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1393
توسط: Nahid

مـــــــــــــــادر

ﻣﺎﺩﺭ، ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﺍﺵ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎﻱ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻫﻮﺵ

ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ . ﺁﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﻔﺮ، ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ

ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻻﮎ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ،

ﻣﺎﻧﯿﮑﻮﺭ ﻭ ﭘﺪﯾﮑﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ

ﺍﻧﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﻡ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ

ﺩﺍﺭﻧﺪ ؛ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ، ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﻨﺪ، ﻋﺸﻮﻩ

ﮔﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻧﺪ، ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻣﺎﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ ﯾﮏ ﺩﯾﮓ ﭘﺮ

ﺍﺯ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ،

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ،

ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ

ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻭﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ : "ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ

ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺭﯾﺨﺘﻢ !"

ﻣﺎﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽ

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺳﺎﺯ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮﺍﯼ

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ

ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﻏﻤﺒﺎﺭ

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭَﺝ ﻧﺰﻧﻨﺪ .... ﺁﻥ

ﻣﺎﺩﺭﻫﺎﯼ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ

" ﺯﻧﺪﮔﯽ" ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ " ﺯﻧﺪﮔﯽ "

ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ،

.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ

نظرات (11)
شادی
دوشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:24
گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد


وقتی دستی را به یاری می گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست...
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:31
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خـــون خوری گـــر طلب روزی ننهــاده کـــنی
آخــرالامـــر گــــل کــوزه گـــران خواهــی شــــد
حالیـــا فکـــر سبــو کـــن کـــــه پـر از بـاده کنـــی
گـــــر از آن آدمیــانی کـــــه بهشتت هوس است
عیـــش با آدمـــی ای چنــــد پـری زاده کنــــی
تکیــــه بر جای بزرگان نتوان زد به گــــــزاف
مگر اسباب بزرگـی همه آماده کــنی...
حافظ
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:34
نمی دانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید!
دنیا پــــــُر شده از قاصدکهایی که
راهشان را گم می کنند!!
نـــــــه میتوانی خبری دهی
و نــــــــه خبری بگیری !
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:36
قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند

و نه اجازه میدهد بدبختش کنند . . .
امتیاز: 0 0
شادی
دوشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:42
دوست بدار آن هایی راکه
درزندگیت نقشی داشته اند
نه آنهایی که برایـــــــــت
نقش بازی کرده اند......!
امتیاز: 0 0
شادی
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 12:05
وقتی به کسی
بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید
در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت
شخصی برای زندگی
یا
درسی برای زندگی
امتیاز: 0 0
شادی
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 12:14
اگر در قلبتان عشق باشد٬ می توانید هر روز معجزه کنید...
امتیاز: 0 0
شادی
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 12:17
عشق یعنی همچو من شیدا شدن
عشق یعنی قطره در دریا شدن
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراغش سوختن
امتیاز: 0 0
شادی
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 12:21
همه گفتنــد چه عکـس زیبـــایی !


چه ژست فوق العـاده ای

چقــدر جـذابی بــانـو .... ولی ،

یک نفـــر نگفت ...

چشمــانت ... آن اشک ها که ریخــتــه ای

و آن بغض ها که فرو خــورده ای ،

به صورت ماهت نمی آیــد عــزیـــز دلم
امتیاز: 0 0
شادی
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 12:28
همه گفتنــد چه عکـس زیبـــایی !


چه ژست فوق العـاده ای

چقــدر جـذابی بــانـو .... ولی ،

یک نفـــر نگفت ...

چشمــانت ... آن اشک ها که ریخــتــه ای

و آن بغض ها که فرو خــورده ای ،به صورت ماهت نمی آیــد عــزیـــز دلم
امتیاز: 0 0
قهوه
چهارشنبه 23 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 17:39
سلام عزیز دلم خوبی؟؟شرمندتم آبجی ببخشید سر نزدم درگیر بودم..ایشالله از این ب بعد جبران میکنم.مرسی ک اومدی جیگرررررررر
پاسخ:
عزیزمی خانمی این چه حرفیه دشمنت شرمنده فدات شم
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد